Skip to main content

Elevator Roofs

Małe, wyniesione ponad zasadniczą połać daszki klatek schodowych i szybów windowych zostały wykonane przez dekarzy pracujących pojedynczo.

Kształtki, zaprojektowane i precyzyjnie wycięte, doskonale pasowały do kształtu dachu. Najpierw zostały przyklejone do zasadniczej izolacji termicznej, a następnie pokryte dwoma warstwami pap samoprzylepnych (również najpierw przyciętych na długość). Ze względu na brak ostrych załamań kształtu dachu bryty pokrycia nie musiały być w żaden sposób docinane.