Skip to main content

Wybrane realizacje Grade Roofers & Flooring AS

Każdy projekt kształtowania i cyrkulacyjnego odwodnienia dachu jest opracowywany i adaptowany w oparciu o wytyczne i oryginalny projekt budowlano-architektoniczny.

W zależności od projektu dachu i jego skomplikowania, dajemy szerokie możliwości oszczędności kosztowych i finansowych na warstwie termoizolacyjnej dzięki optymalizacji projektu termoizolacji i odwodnienia oraz podczas instalacji płyt termoizolacyjnych i rolowanych hydroizolacyjnych bezpośrednio na dachu – w stosunku do dotychczas stosowanych rozwiązań z zachowaniem wytycznych projektowych oraz danych z projektu budowlano-architektonicznego.