Skip to main content

Nowoczesność zmienia tradycję

Żaden dach nie powinien być zupełnie płaski

Po deszczu nie powinny zostawać na nim kałuże; w czasie, gdy topnieje śnieg, woda powinna mieć możliwość spłynięcia – nie powinna zamarzać podczas nocnych przymrozków. Kurz i liście naniesione przez wiatr i ptaki, śmieci – również powinny z niego spłynąć. Powinien mieć zdolność do samooczyszczenia. W przeciwnym przypadku woda znajdzie drogę do wnętrza budynku.

I niestety, dzieje się to dość często. Problemy ze szczelnością dachów płaskich to aż 84% problemów technicznych w czasie okresu gwarancyjnego nowych budynków.

Żeby tych problemów uniknąć, dachy nie są projektowane jako płaskie. Nadaje im się niewielkie spadki tak, aby odprowadzić wodę w miejsca odpływu. Nachylone połacie dachowe odprowadzają wodę do koryt spływowych. W korytach układa się spady kierujące strumień wody do odpływu.

Ale skoro szczelność dachów jest nadal najbardziej zawodnym elementem to znaczy, że nie są to rozwiązania proste i niezawodne.

Tak nie powinno być! Dwuletni dach z długimi zlewniami i długim odprowadzeniem wody do odpływów… Stałe kałuże i zastoiny to najczęstsza przyczyna awarii i przecieków dachów.

Proponujemy nowe rozwiązanie tego problemu

Proponujemy nowe rozwiązanie w postaci odwodnienia cyrkulacyjnego. Kształtujemy dach w formie szeregu okrągłych lejków – odwróconych stożków z centrum w miejscu odpływu wody (odpowiadającym nachyleniu dachu), z centrami umieszczonymi w miejscu odpływu wody do wpustów dachowych. Na dachu o takim kształcie każda kropla wody od miejsca, gdzie spadnie podąża do odpływu prostą, najkrótszą drogą.
Cały dach ma jednakowy spadek, a pokrycie dachowe jest wykonywane bez dodatkowych cięć w celu dopasowania ich do kształtu kopert i koryt. Mniej cięć – to mniejsze ryzyko przecieku poprzez miejsca połączeń. Bezpośredni odpływ to mniejsze ryzyko zastoin i kałuż na dachu.
The photo presents: real roof performed with the use of the GradeRoof technology with virtual circulate drainage mesh according to GradeGroup circulate design.
Oczywiście w technice nie ma nic za darmo, więc i takie ukształtowanie dachu stwarza problemy. Te problemy to skomplikowany proces projektowania dopasowującego poszczególne „leje” do dachu i wzajemnie do siebie, aby były idealnie spasowane.

Jest to również proces niezwykle precyzyjnej prefabrykacji poszczególnych płyt w każdym lejku aby ich krzywizny tworzyły idealny spadek „leja” / odwróconego stożka.

… ale problemy z projektowaniem i wykonaniem bierzemy na siebie, a zalety pozostawiamy dla Was.

Każda płyta termoizolacyjna (niezależnie od materiału) ma wykonany nadruk będący wskazaniem kolejności układania płyt na dachu według metodologii „układu puzzle”.
Wykonawca dostaje zestaw ponumerowanych elementów spakowanych tak, żeby na podstawie załączonej dokumentacji bez problemów ułożył spadki – jak bezobrazkowe „puzzle”.
Płyty kładzie się na płaską powierzchnię dachu, a po złożeniu – tworzą perfekcyjny spadek cyrkulacyjny wprost do odpływu. Oznacza to, że nie ma potrzeby budowania skomplikowanych kanałów odpływowych na dachu.

Inwestor dostanie dach trwały i szczelny przez wiele lat; taki, na którym nie powstaną zastoiny wody.

A w bonusie, środowisko naturalne nie zostanie obciążone odpadami, skrawkami i resztkami, bo wszystkie ścinki zostają w fabryce, gdzie zostaną poddane recyklingowi.

Uniwersalne rozwiązanie

GRADE ROOF to modułowy system z wbudowanym spadkiem cyrkulacyjnym. Z tym Systemem nie ma potrzeby budowania skomplikowanych kanałów i zlewni odpływowych na dachu. Dach dostarczony jest jako prefabrykowany zestaw, gotowy do montażu, wraz z instrukcją instalacji. Dostarczony dach zaprojektowany jest w postaci różnych sekcji odwodnienia cyrkulacyjnego. Każda sekcja to odwrócony stożek odprowadzający wodę.

Płyty kładzie się na płaską powierzchnię dachu, a po złożeniu – tworzą perfekcyjny spadek cyrkulacyjny wprost do odpływu. Oznacza to, że nie ma potrzeby budowania skomplikowanych kanałów odpływowych na dachu.

Jest to elastyczny system, który można skierować w dowolną stronę do odpływu.

Układ:
CYRKULACYJNY 1-SPADKOWY

Układ:
CYRKULACYJNY 2-SPADKOWY

Układ:
CYRKULACYJNY 4-SPADKOWY

Animacja różnych układów i podziału na sekcje odwodnienia cyrkulacyjnego dachów i tarasu
Przykładowy dach w Oslo. Rozwiązanie cyrkulacyjne idealnie równe, bez konieczności użycia kontrspadków czy klinów, kształtowania zlewni i tworzenia długich kanałów odpływowych. Perfekcyjny dach. Oryginalne zdjęcie.