Skip to main content

Zaczęło się od spotkania trzech osób

Historia Grade Roofers & Flooring AS

Technologia drenaży/odwodnień cyrkulacyjnych powierzchni płaskich (wówczas jeszcze nie dachów) została opracowana i opatentowana w Szwecji w listopadzie 2013 roku. Patent aktualnie jest ważny i opłacony na ponad 50 krajów Europy, Azji i Ameryki Północnej.

Aktualnym, wyłącznym właścicielem patentu i udzielania licencji jest spółka akcyjna Grade Roofers & Flooring AS z siedzibą w Oslo. Akcjonariuszami tej spółki jest grupa ponad 50 podmiotów prawnych i osób fizycznych z 5 krajów – w tym również duże skandynawskie firmy budowlane i developerskie.

Zarząd Grade Roofers & Flooring AS składa się z pięciu osób powiązanych od lat z zarzadzaniem i biznesem budowlano-konstrukcyjnym w Skandynawii i Europie Centralnej. CEO / Dyr. Zarządzającym jest Stein Elling Wirum.

W latach 2013–2018 trwały próby technologiczne przygotowania systematyki i implementacji odwodnienia cyrkulacyjnego technologii GradeGroup™ na terenie Norwegii. W okresie tym opracowywano i wdrażano software BIM oraz prototypowego, unikalnego plotera pracującego w ruchu 4D (2x2D) przeznaczonego do cięcia i kształtowania płyt styropianowych w 3D (dla materiału EPS i XPS, głównie przeznaczonych do posadzek łazienek, łaźni i tarasów).

W roku 2019 do promocji technologii odwodnień cyrkulacyjnych powołana została spółka Grade Roofers & Flooring AS, która przeorientowała tę technologię i jej promocję na obszar dachów płaskich. W roku 2021 nastąpił gwałtowny i szybki rozwój technologii GradeRoof™ w obszarze części budynków i budowli z ukierunkowaniem na kształtowanie płyt termoizolacyjnych na dachach płaskich.

Technologia ta bardzo szybko zaczęła zdobywać coraz większe uznanie i zastosowanie na dachach w Norwegii, oraz na pierwszych instalacjach w Szwecji. Tylko w pierwszym roku działalności dachowej – 2021 roku w Norwegii zainstalowano tę technologię na ponad 100 klasycznych dachach, tarasach i dachach zielonych na budynkach o bardzo różnym przeznaczeniu i wielkościach.

Zespół Grade Group

Supervisor & Roof Expert
Doświadczenie zawodowe:
Rozpoczął karierę zawodową na dachach w 1980 roku jako dekarz w firmie Jordal Blikkenslagerverksted. 8 lat w Circulate Roofing – zarządzanie, sprzedaż, produkcja. Od 1980 roku producent kotłów.

Doświadczenie rynkowe:
Nordic
Finance & Accounting
Doświadczenie zawodowe:
6 lat w Circulate Roofing – finanse

Doświadczenie rynkowe:
Nordic i Polska (10 lat)
Production Manager & Roof Technical Trainer
Doświadczenie zawodowe:
4 lata jako wykonawca-dekarz.

Doświadczenie rynkowe:
Nordic
Projektant dachów
Doświadczenie zawodowe:
3 lata pracy z architekturą, projektowaniem i budownictwem.

Doświadczenie rynkowe:
Polska
Business developer (Niemcy)
Doświadczenie zawodowe:
8 lat Circulate Roofing, Business Development, Market Penetration, Strategic Partnerships, Customer Relationship Management.

Doświadczenie rynkowe:
Niemcy i Niderlany
Sales and Investor relations (Europe)
Doświadczenie zawodowe:
Business Development, Strategic Partnerships, Customer Relationship Management, Investor relations.

Doświadczenie rynkowe:
Europa

Fabryka i produkcja

Prefabrykacja i precyzja

Nasza fabryka to nowoczesność, precyzja prefabrykacji i dostawy na obiekt realizowane na uzgodniony dzień. Nasza fabryka i dział handlowy zlokalizowane są w idealnej lokalizacji — 60 kilometrów od Poznania, przy węźle komunikacyjnym drogi S5 koło Gniezna. Dzięki temu mamy szybki dostęp do krajowej sieci dróg, co zapewnia szybkie i terminowe realizacje.

Dwudziestego czwartego stycznia 2022 roku na terenie fabryki Grade Group PL Sp. z o.o. odbyły się pierwsze — zakończone sukcesem — testy i próby cięcia oraz kształtowania w 3D powierzchni płyt z twardej wełny mineralnej dachowej Paroc.

Testy wykonano na nowo-opracowanej, prototypowej linii produkcyjnej opartej na unikalnym, najnowocześniejszym na świecie ploterze tej wielkości pracującym w 3D według wytycznych ruchu bazy i noża 4D (2x2D) bazujących na oprogramowaniu i projektowaniu Graphisoft, według zasad programów projektowania budynków BIM.

Na linii zainstalowano unikatową, prototypową drukarkę przemysłową automatycznie znakującą płyty termoizolacyjne do instalacji na dachu według zasad „układ puzzle”.

TECHNOLOGIA DRENAŻY/ODWODNIEŃ CYRKULACYJNYCH POWIERZCHNI PŁASKICH została opracowana i opatentowana w Szwecji w listopadzie 2013 roku. Patent aktualnie jest ważny i opłacony w ponad 50 krajach Europy, Azji i Ameryki Północnej.

Aktualnym wyłącznym właścicielem patentu i praw do udzielania licencji jest spółka akcyjna Grade Roofers & Flooring AS z siedzibą w Oslo. Akcjonariuszami tej spółki jest grupa ponad 50 podmiotów prawnych i osób fizycznych z 5 krajów, w tym również duże skandynawskie firmy budowlane i developerskie.

Zarząd Grade Roofers & Flooring AS składa się z 5 osób powiązanych od lat z zarządzaniem i biznesem budowlano-konstrukcyjnym w Skandynawii i Europie Centralnej. CEO / Dyrektorem Zarządzającym jest Stein Elling Wirum.